İntihal

İntihal bir kişinin başka kişilere ait materyalleri kopyalayarak alıntı yapmadan veya kaynak göstermeden kendine aitmiş gibi göstermesidir. (SAOB,20 (çeviri aşamasında)

İntihal Araştırmalarında Zaman ve Kayna
İntihal araştırması yapmak zaman ve kaynak kullanımını gerektirir. Bu pek çok öğretim elemanının sahip olmadığı bir lükstür. Öğretim elemanları çoğunlukla başka konulara öncelik vermek zorundadır. Bu da intihalin anlaşılmasını/fark edilmesini daha da güçleştiren bir unsurdur.

İntihal– Anlamak Güç mü? Kolay mı?
Bazı durumlarda sunulan metnin intihal olduğunu anlamak kolaydır. Bu genelde öğrencinin, öğretim elemanları tarafından bilinen kaynaklardan birebir kopyalama yaptığı durumlarda gerçekleşir. Çoğu kez metnin kendisi sahtekârlığı açığa vurmak açısından yeterlidir. Örneğin sunulan metin farklı yazarları referans gösteriyor olabilir veya farklı kaynaklardan yapılan kesme-yapıştırma işlemleri sonucu anlamsız hatalar içeriyor olabilir. Bu ve benzeri durumlar dışında intihali anlamak son derece güç olabilir. Öğrenci intihal yaptığı anlaşılmasın diye biraz çaba gösterip metin üzerinde bir takım değişikler yapmış olabilir. İntihali çağrıştıran işaretler (kelimeler, ifadeler, ilgisiz bilgiler vb.) metinden çıkarılmış, öğretim elemanının erişiminde olmayan bir kaynak kullanılmış ya da başka bir dilden çeviri yapılmış olabilir.

İntihal Kaynakları
İntihal yapılan kaynağı bulmak en güç iştir. Bir metinin intihal olduğunu ispatlayabilmek için nerdeyse her zaman bu metnin alındığı orijinal kaynağa ihtiyaç vardır. İntihal kaynakları internet, basılı materyal ve öğrenci materyalleri olmak üzere üçe ayrılabilir. Bu kaynakların ortak özelliği, her üçünün de giderek artan miktarlarda, uçsuz bucaksız sayıda başvuru kaynağı içermesidir. Bu da intihal yapılan orijinal kaynağın nereden aranmaya başlanması konusunda en ufak bir ipucuna dahi sahip olamayacağımızı göstermektedir. Sonuç olarak öğretim elemanlarının kendi olanaklarıyla intihal yapılan orijinal kaynağı bulması neredeyse imkânsızdır.

Internet
İnternet, üniversite ve yüksekokullar tarafından yayınlanmış materyallerden, kamu kuruluşları dokümanlarına, gazete ve dergi makalelerine, kitaplara ve referans çalışmalarına kadar uzanan çok farklı çeşitlilikte milyarlarca sayfa içerik barındırmaktadır. Bunun yanı sıra hazır üretilmiş materyal sunan çevrim içi siteler (ödev siteleri) bulunmaktadır (aşağıya bakınız).

Bir öğrencinin internet kaynakları kullanarak intihal yaptığı durumlarda, bu kaynağa bilinen arama motorlarını kullanarak ulaşılabileceği düşünülebilir. Ancak bu o kadar da kolay bir iş değildir. Birincisi, internette bazı materyaller şifre korumalı sistemlerde yer alırlar ve doğrudan erişilemezler. Bir diğer deyişle bu materyallere bilinen arama motorları kullanılarak erişim sağlanamaz. Erişim sağlayabilmek için şifre talebinde bulunmak gerekir ki, bu ücretli karşılığı veya ücretsiz olabilir. İkincisi sınırsız sayıda arama motoru bulunmaktadır. Her birinin kapsadığı içerik farklıdır. İntihal yapılan orijinal kaynağı bulabilmek için öğrenci ile aynı arama modelini, bir diğer deyişle, aynı arama motorunu ve arama kipini kullanmak gerekir. Son olarak internette bilinen arama motorları kullanılarak erişilemeyecek çok fazla sayıda materyal bulunmaktır.

Yayınlanmış Materyal
Yayınlanmış materyal, kitap, başvuru eserleri, bilimsel makale ve benzeri yüzlerce, milyonlarca belge ve dokümandan oluşmaktadır. Bu materyallerin bir kısmının elektronik sürümlerine veri tabanları aracılıyla ulaşmak mümkündür. Geri kalanları ancak basılı kopya olarak elde edilebilirler. Yayınlanmış materyallerin çokluğu, intihalden şüphelenilmesi durumlarında, eğer intihal yapılan kaynak konusunda fikir sahibi değilsek bu kaynağı bulmanın imkânsızlığını ortaya koymaktadır.

Öğrenci Materyalleri
İntihal öğrencilerin kendi aralarında da oldukça yaygın bir eylemdir. Örneğin, bir öğrenci aynı veya başka bir okulda aynı dersi almış bir diğer öğrenci materyalini kullanarak intihal eyleminde bulunabilir veya iki öğrenci işbirliği yaparak teslimat öncesi birbirlerinin çalışmalarını karşılıklı kopyalayabilirler. Genel geçer bir kural olarak öğrenci materyalleri yayınlanmaz. Dolayısıyla internet üzerinden veya yayınlanmış materyaller arasından araştırılamazlar.

Kopya (Ödev) Siteleri
İnternette son yıllarda adına ödev siteleri de denen binlerce kopya sitesi türemiştir. Bu siteler öğrencilere akla gelebilecek her konuda, hazır yazılmış soru cevapları, ödevler, metinler sağlamaktadırlar. Bu malzemeler genellikle konu başlıkları halinde sınıflara göre sıralanmıştır. Bu sitelerden çok sayıda, doğal bir çalışma sürecini yansıtacak bölümler halinde, materyal sağlanabilir. Böylelikle, intihal yapan herhangi bir kişinin öğretim elemanına parça parça sunum yaparak herhangi bir çalışma sürecini taklit etmesi mümkündür.

Çeviriler
Öğrenciler bazen başka bir dilde yapılmış bir metni çevirerek intihal yaparlar. Böyle durumlarda orijinal kaynağı belirlemek, çeviri kaynağının ne şekilde formüle edilebileceği konusunda öngörüde bulunarak arama yapmayı gerektirdiğinden, oldukça zordur.

İletişim Bilgileri

   Etkin Proje Yönetim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
       Değirmen Sokak Ar Plaza A Blok
       No:16 Kat.4 Daire/41
       Kozyataği/İstanbul
       Türkiye
   0 216 325 83 89 -0 216 339 94 24
   0 216 340 19 57
   Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Visit us

gustavslundsv135

Sign up for newsletter

© 2005 URKUND / Prio Infocenter AB. All Rights Reserved.