Search Login

Varför bör jag bry mig om plagiering?

Därför att plagiering påverkar oss alla. Det sänker kvalitén på utbildning generellt, skapar tvivelaktiga moraliska standarder och hämmar innovation. Kort och gott så motverkar det nytänkande.

Vad är då plagiering?

“Plagiering är att framställa någon annans alster eller idéer som ens egna, med eller utan deras medgivande, genom att införliva det i ditt eget arbete utan fullt erkännande av ursprunget. Allt publicerat och opublicerat material, oavsett om det är ett manuskript, i tryckt eller elektroniskt format innefattas av denna definition. Plagiering kan vara avsiktlig eller hänsynslös, eller oavsiktlig. Inom ramen för examination ses avsiktlig och hänsynslös plagiering som ett disciplinärärende.”

Fakta och statistik

Plagiering är en av de vanligaste former av fusk inom utbildning. Studier har visat att mer än hälften av de tillfrågade studenterna har plagierat någon gång under sina studier på högskola eller universitet. Detta trots att de varit fullt medvetna om att plagiering klassas som ett disciplinärärende med allvarliga konsekvenser för deras akademiska karriär.

De tre vanligaste former av plagiering är (enligt Adam-García, 2019):

  • Att kopiera flera paragrafer från en bok eller en källa från Internet utan källhänvisning.
  • Att sammarbeta med en klasskamrat på en individuellt uppgift
  • Att använda sig av bilder/ idéer/ design utan att ge erkännande till ursprunget

Om plagiering är så pass vanligt förekommande – vet du hur du förebygger det?

”Du kan inte innovera genom att kopiera”

– Larry Ellison

Plagiering är inte nytänkande

Du är unik vilket ska hyllas! Plagiering är inte bara ett akademiskt brott utan det dödar även originalitet. Innovationer och akademiska framgångar drivs inte av kopierade idéer. Så oavsett om du drivs av att stärka utbildningen så att samhället kan formas av vetenskapliga framsteg eller så att dina studenter når sina fulla potential, ska nytänkande och originalitet hyllas i hur elementärt det är för att nå dessa mål.

Plagiering kommer i många former:
Ta ställning mot köpta uppsatser

Spökskribenter och s k essay mills erbjuder uppsatser, avhandlingar och inlämningsuppgifter mot betalning. I de flesta fall återanvänds material som då kan upptäckas. Fenomenet är vida spritt och är extra lömskt ur ett akademiskt perspektiv. Dels missar studenter möjligheten att ta til sig kunskap samtidigt som institutionen förlorar trovärdighet i sitt uppdrag. Låt oss hjälpa dig att sprida medvetenheten om detta samt hur du kan upptäcka spökskrivna texter med hjälp av vårt system.

Plagiering går att undvika

Med nästan 20 års erfarenhet av att upptäcka, förebygga och utbilda kring plagiering, så vet vi att det är ett problem som går att göra något åt. Genom teknik, genom utbildning och genom att förstå att plagiering inte hjälper någon.

Vi hjälper några av världens mest välrenommerade institutioner att förebygga plagiering.

Läs mer om detta

Titta närmare på hur vi hjälper våra kunder att förebygga plagiering i våra kundberättelser, läs om hur systemet fungerar eller boka en demo.

Copenhagen Business School (CBS), Nordeuropas största handelshögskola, har en strikt policy gällande plagiering inom såväl forskning som studentuppsatser.

Efter att ha implementerat Urkund kunde de snabbt upptäcka fler fall av misstänkt plagiering. Utöver detta har Urkund fungerat som en grund för diskussion med studenterna och ett pedagogiskt verktyg, vilket gett CBS en fördel när det kommer till att arbeta proaktivt med de bakomliggande orsakerna till plagiering.

Läs hela kundberättelsen här.

En av de vanligaste orsakerna till varför det plagieras, från kandidatuppsatser till avhandlingar, är att man saknar tillräckligt med kunskaper om citat- och referatteknik.

I vår handbok går vi genom praxis, metoder och vanliga stilar av citat- och referatteknik. Handboken har länge varit en favorit bland våra kunder, helt gratis att använda i olika former som exemplevis kursmaterial eller som lathund för studenter och lärare.

Ladda ned handboken här.

Vi har stöttat originalitet och akademisk integritet i över två årtionden.
Boka ett samtal med en av våra experter idag.

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.​