Search Login

Urkunds system för plagiatkontroll

Urkund är ett helautomatiskt system för text-analys som med maskininlärning upptäcker, hanterar och förebygger plagiering, oavsett vilket språk som används.

Hela vårt angreppssätt baseras på insikten att pedagoger behöver ett enkelt och effektivt verktyg som de kan lita på. Ända sedan starten har detta guidat oss i hur vi utvecklar en mjukvara som är okomplicerad och träffsäker. Våra användare behöver snabbt se vilka stycken som behöver en närmare granskning utan att behöva ta sig igenom en massa skenträffar (false positives). Analysrapporten, som är resultatet av ett inskickat dokument, är intuitiv och enkel att få en överblick med. Dyk ned i de detaljer som är relevanta och undersök de källor som hämtats för misstänkta textlikheter. Nedan ser du en ögonblicksbild av hur översikten av en analysrapport ser ut eller be om en testrapport här. Vill du få en personlig genomgång kan du enkelt boka en med en av våra säljare.

The Urkund Report Overview

Hur du analyserar ett dokument med Urkund

01. Inlämning

Urkunds process inleds när du skicka in ett dokument till systemet. Detta kan ske genom skolans lärplattform eller genom att bifoga filen i ett e-postmeddelande. Systemet stödjer de allra flesta filtyper, från din vanliga ordbehandlare till komprimerade arkivfiler med flera dokument, när du skickar in via e-post. Texten lyfts sedan ut från dokumentet och själva bearbetningen påbörjas oavsett språket i texten.

02. Relevanta källor hämtas

Texten analyseras och vi börjar söka efter potentiella kandidater för textlikheter inom våra tre källkategorier. Urkund väljer ut potentiella träffar från våra arkiv innehållande källor från Internet, akademiska publikationer och tidigare uppladdat material. Kandidaterna med textlikheter studeras närmare och resultaten sparas för vidare analys.

03. Analys med stöd av maskininlärning

När ett dokument börjar visa likheter med andra källor skapas grunden till en rapport. Vi räknar inte bara graden av likhet utan tar även med eventuella omskrivningar, synonymer och andra former av ändringar. Våra algoritmer fungerar oavsett vilket språk som analyseras och kan också upptäcka träffar och likheter över språkgränser mellan en växande lista av världsspråk.

04. Rapporten skapas och levereras

När processen är klar skapas en rapport av analysen som levereras till läraren, antingen via den lärplattform som använts, via e-post eller till lärarens webb-baserade inbox. Resultatet av analysen presenteras som en lättbegriplig rapport så läraren kan göra den slutgiltiga bedömningen huruvida det finns plagiat i texten eller ej. Här kan du be om en testrapport att själv navigera runt i.

Våra tre källkategorier

För att kunna påvisa om en text är plagierad eller ej är en av de största utmaningarna att hitta ursprungskällorna. Det ursprungliga innehållet som blivit plagierat kan hittas i tre olika kategorier: Internet, publikationer och studentmaterial. Den gemensamma nämnaren är att alla tre kategorier består av oerhörda mängder information vilket bara växer med tiden. Något som gör det snudd på omöjligt för lärare att kunna genomsöka utan rätt verktyg.

Internet

Publikationer

Studentmaterial

Internet innehåller miljarder sidor med all sorters innehåll; från akademiska texter publicerade av universitet och skolor till myndighetsinformation, nyhetsartiklar, böcker, referensverk och mycket mer. Det finns också sidor om hur man fuskar eller som säljer färdiga uppsatser.

En stor del av materialet på Internet är endast tillgängligt genom lösenordsskyddade sidor vilket gör att man inte kommer åt det genom en vanlig sökmotor. Det finns också en uppsjö av olika sökmotorer, alla med sin egen täckning. Utöver detta finns även en mängd material som man inte kommer åt via sökmotorer eller länkar. Urkund lyckas hitta material i alla ovan nämnda hörn av Internet.

Material från publikationer handlar om hundratals miljoner böcker, referensverk, vetenskapliga artiklar och dylikt. En del är tillgängligt elektroniskt via databaser medan annat är kan endast hittas i tryckt form. Urkund har en redaktionell strategi att täcka av de vetenskapliga tidskrifter och akademiska publikationer som är mest relevanta för dig. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra publicistiska partnerskap och för att nämna några få har vi idag innehåll från Cengage, IEEE, Taylor & Francis och Wiley.

Det är även möjligt för kunder att lägga till egna källor, som exempelvis interna databaser, till sina plagiatkontroller. Vänligen kontakta oss för mer information rörande detta eller om du är intresserad av hur vår redaktionella kommitté arbetar med publicister.

Plagiering är självklart vanligt även studenter sinsemellan. Exempel på detta är när en student plagierar material från någon som tidigare tagit samma kurs, på samma eller en annan skola, eller att studenter samarbetar på en uppgift lite väl mycket, så att de helt enkelt kopierar varandras arbete innan inlämning. Som regel publiceras studentmaterial inte publikt vilket gör det svårt att söka i.

Värt att notera är att våra kunder, institutioner och studenter, kontrollerar vad som indexeras eller ej. Ni kan till och med få uppsatt en egen databas för just er skola eller som delas med utvalda institutioner eller konsortier.

Urkunds rapport förklarad

Nu vet vad du kan göra för att förebygga plagiering och du vet mer om vårt angreppsätt. Men vilka är då fördelarna med att använda Urkund jämfört med andra lösningar? Läs mer om det här!

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.​