Search Login

Förebygg plagiering på ditt universitet

Akademisk ärlighet går hand i hand med kvaliteten på utbildningen och forskningen. Lär dig mer om vårt sätt att arbeta och hur vi kan hjälpa ditt universitet att garantera en genomgående hög utbildningskvalitet.
University of Canberra

“Den förebyggande effekten av plagiatkontrollen är tydlig. När studenter bekantar sig med Urkund blir de mindre benägna att ta genvägar.”

Arshad Hussanee,
Learn Online Manager,
University of Canberra

Read the full case study here

”Akademisk ärlighet går hand i hand med utbildningskvaliteten. Oavsett om du behöver säkerställa originaliteten inom er forskning eller förhindra plagiering bland studenter, är Urkund rätt verktyg för att stärka den akademiska ärligheten i hela din institution. Du kan börja använda Urkund idag utan det stör ditt nuvarande arbetsflöde. Institutioner som använder Urkund kan se att studenternas kunskaper om korrekt referenser ökar avsevärt.”

– Andreas Ohlson, VD för Urkund

Andreas Ohlson Chief Executive Officer at Urkund

Använd det med din befintliga lärplattform

Oavsett om du använder Blackboard, Brightspace, Canvas, Moodle eller någon annan lärplattform så har Urkund en integration. Vårt mångsidiga API möjliggör även egenutvecklade integrationer utan att du behöver rita om ditt arbetsflöde.

Läs mer om våra integrationer här.

Originalitet i din publicerade forskning

Att ha ett system för att förebygga plagiering vid ditt universitet, särskilt ett med bevisad träffsäkert och anseende, betyder att du tar akademisk integritet på allvar och visar att du tar avstånd från intrång i upphovsrätten och uppsatsfabriker. Något alla vinner på!

Kompromissa aldrig med dataskyddet

Urkund gör inte anspråk på äganderätten till ditt innehåll eller delar något utan ditt uttryckliga medgivande. Med inbyggt dataskydd och tuffa säkerhetsnormer kan vi lova dig enastående stabilitet och vi uppfyller självklart lagliga krav under bland annat GDPR.

Exklusivt källmaterial adderas kontinuerligt

Men nästan 20 års erfarenhet av att indexera källor ser vi till att hela tiden utöka och hålla våra databaser relevanta. Vi har en utarbetat redaktionell strategi när vi indexerar akademiska publikationer och vetenskapliga journaler som är relevanta för din institution. Exklusiva förläggare som vi i dagsläget arbetar med är, bland andra, IEEE, Taylor & Francis och Wiley. Läs mer om våra källor här.

Används av några av världens mest välrenommerade institutioner

Vad är inkluderat när du skaffar Urkund

Att komma igång med Urkund är enkelt och eftersom det är en webbaserad Software as a Service (SaaS) krävs ingen installation av mjukvaran. Det betyder också att du inte behöver vara IT-expert för att komma igång. Vi har de resurser och erfarenheter som behövs för att hjälpa dig i implementeringen och erbjuder gratis personlig support under hela licensperioden. Som lärosäte har du möjlighet att välja mellan tre nivåer: Campus, Department eller Institution. Licensen löper över 12 månader och ger full åtkomst till systemet. Du kan starta ditt prenumeration när som helst under kalenderåret – du bestämmer helt enkelt.

En Urkund-prenumeration innehåller:

Integreras i alla de vanligaste systemen

Arbeta ostört. Använder du en lärplattform (LMS) eller virtuell inlärningsmiljö (VLE) så kan Urkund integreras på ett smidigt sätt så att du slipper förändra ditt arbetsflöde. Läs mer om våra smidiga integrationer och vårt kraftfulla API.

Tips & inspiration

Om man vill främja originalitet så handlar det om mer än att bara upptäcka plagiat. Det kräver kunskap!. Hitta användbara resurser nedan som kan stötta dig i din strävan efter akademisk renommé.

Copenhagen Business School (CBS), Nordeuropas största handelshögskola, har en strikt policy gällande plagiering inom såväl forskning som studentuppsatser.

Efter att ha implementerat Urkund kunde de snabbt upptäcka fler fall av misstänkt plagiering. Utöver detta har Urkund fungerat som en grund för diskussion med studenterna och ett pedagogiskt verktyg, vilket gett CBS en fördel när det kommer till att arbeta proaktivt med de bakomliggande orsakerna till plagiering.

Lär hela kundberättelsen här.

En av de vanligaste orsakerna till varför det plagieras, från kandidatuppsatser till avhandlingar, är att man saknar tillräckligt med kunskaper om citat- och referatteknik.

I vår handbok går vi genom praxis, metoder och vanliga stilar av citat- och referatteknik. Handboken har länge varit en favorit bland våra kunder, helt gratis att använda i olika former som exemplevis kursmaterial eller som lathund för studenter och lärare.

Ladda ned handboken här.

Vi har främjat originalitet och akadmisk integritet i över två årtionden.
Boka ett samtal med en av våra experter idag.

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.​