En viktig kvalitetssäkring av utbildningen

Idag använder majoriteten av Sveriges universitet och högskolor URKUND för att effektivt upptäcka och förebygga plagiering. URKUND kan med fördel användas för att hjälpa studenter bli bättre på att skriva texter. Detta genom att läraren ger feedback på om arbetet innehåller korrekta källhänvisningar och formuleringar.

Plagiatkontroll för universitet och högskolor

Med URKUND talar ert lärosätet på ett tydligt sätt om att plagiering inte är tillåtet. Studenterna är aktiva i inskickningsmomentet, vilket gör dem medvetna om att dokumenten kontrolleras. Det skapar en stark preventiv effekt mot plagiering. Studenter görs dessutom uppmärksamma på problematiken kring fusk ur ett moraliskt perspektiv. De diskussioner kring citeringsteknik och korrekt källhantering som kommer med införandet av URKUND är ovärderliga för att komma till rätta med plagiering.

Med URKUND behöver inga urval göras, alla dokument kontrolleras automatiskt. Det maximerar upptäcktsfrekvensen. Det undviker även godtyckliga eller slumpmässiga urval.  URKUND ger läraren tydlig information om originalkällor vid misstänkt plagiat och slipper konfrontera studenten utan underlag. Läraren ser hur studenterna hanterar källor, hänvisningar och omformuleringar, utan att behöva kontrollera arbeten manuellt.

 

Ett pedagogiskt stödsystem med fokus på att motverka plagiering

Automatisk plagieringskontroll frigör värdefull tid som kan användas till undervisning och andra uppgifter istället.  Med URKUND tar din institution snabbt en effektiv inställning till problemet med plagiering och akademisk oärlighet.

Vi uppmuntrar lärare att dela analysen med sina elever på grund av den pedagogiska vinningen av detta. De likheter som upptäckts kan ges som feedback, eftersom de flesta likheter ofta beror på studentens bristande kunskap snarare än faktiska försök att plagiera.

URKUNDS GRÄNSSNITT ÄR PEDAGOGISKT OCH LÄTTARBETAT

URKUND är avsiktligt byggt för både vana och ovana datoranvändare och har därför mycket låga ingångströsklar. Vi fokuserar på det som är tjänstens kärna – att hitta och redovisa likheter på ett så överskådligt sätt som möjligt.

URKUNDs system gör alla sökningar och sammanställer en analysrapport som skickas vidare till läraren tillsammans med originaldokumentet och ger en omedelbar signal om det är något som bör kontrolleras vidare – redan innan
läraren själv har hunnit formulera någon som helst misstanke. I analysen visas dokument och källor bredvid varandra och alla stycken som uppvisat likheter med annan text redovisas tydligt när man ber om det.

URKUND LEDER SKRIBENTER I RÄTT RIKTNING

De synpunkter vi får av den stora gruppen elever och studenter som har erfarenhet av URKUND är nästan uteslutande mycket positiva. Det visar sig dessutom att närvaron av URKUND i undervisningsmiljön gör att den stora majoriteten elever/studenter som aldrig avsiktligt skulle ta en otillåten genväg blir mer noggranna med att kontrollera sina källhänvisningar och citera och referera korrekt.

URKUND AVGÖR INTE OM NÅGON HAR FUSKAT

URKUND visar likheter, inte fusk. Utdrag ur de källor som har likheter med det granskade dokumentet visas till höger om det inskickade dokumentet för en enkel parallell granskning där läraren själv avgör om det finns en misstanke om att något otillåtet har skett under dokumentets tillkomst. Den granskningen kan mycket väl visa att det helt enkelt handlar om att ytterligare undervisning är nödvändig. I många fall bekräftar markeringarna att skribenten har förstått hur man skall citera och referera.

URKUND BIDRAR TILL ATT SÄKERSTÄLLA HÖG KVALITET

Det är lätt att börja använda URKUND. Vi har resurser och den erfarenhet som krävs och fungerar som ett stöd från införandet och under hela licensperioden. Ett lärosäte som ansluter sig till URKUND väljer mellan tre olika nivåer; Campusnivå, Fakultetsnivå eller Institutionsnivå. Licensen löper i 12 månader och ger obegränsad tillgång till systemet. Licensen kan starta när som helst under året, enligt kundens önskemål.

Med en URKUND-licens får organisationen tillgång till

– System för plagiatkontroll
– Stöd i skrivprogression
– Verktyg för statistik
– Införandeplan med checklista
– Informationsmaterial och manualer
– Utbildning
– Kundsupport
– Ansvarig kontaktperson från URKUND

URKUND FINNS INTEGRERAT I DE FLESTA LÄRPLATTFORMAR (LMS)

URKUND är mycket enkelt att använda via e-post men kan med fördel även användas tillsammans med den digitala lärmiljö som en skola redan har, eller planerar att införa. En integration med en befintlig lärplattform utökar det värde man redan får från en sådan utan att för den skull göra användandet mer komplicerat.

För att kommunicera mellan de olika systemen på bästa sätt har URKUND utvecklat en webbservice. Webbservicen gör vår tjänst tillgänglig för kommunikation mot de system som våra kunder önskar att integrera med.

Läs mer

SÅ FUNGERAR DET

Varje lärare får en personlig e-postadress som slutar på URKUND.se. Studenterna skickar sina arbeten antingen via e-post, urkund.com eller institutionens LMS. När det når ansvarig läraren är dokumenten redan kontrollerade mot Internet, förlagsmaterial och URKUNDs arkiv med tidigare inskickade elevarbeten. URKUND presenterar sedan tydligt den information som läraren behöver för att avgöra om plagiering har förekommit.

Då allt som går via URKUND fungerar som framtida källa, kan studenterna inte heller ta material från tidigare studenter och kurskamrater.

Läs mer