URKUND för grundskolor och gymnasiet

Vi erbjuder Sveriges ledande system för att upptäcka och förebygga plagiering. Gör som mer än 800 grund- och gymnasieskolor i Sverige och runt om i världen och upptäck fördelarna med URKUND.

Plagiatkontroll för grundskola och gymnasiet

Det kan vara både svårt och tidskrävande att manuellt kontrollera inlämnade uppsatser och arbeten för plagiering. Studenter lär sig att använda internet från en tidig ålder och lära sig mycket genom detta. Det kan samtidigt vara lätt att falla för frestelsen att någon gång plagiera eftersom akademiska texter är så lättillgängliga online.

Att använda URKUND skapar en naturlig öppning till att diskutera plagiering, citeringsteknik, referenshantering och akademisk etik.  Detta är värdefull kunskap för framtida studier. Med systemet på plats visar er skola tydligt att problemet med plagiering och akademisk oärlighet förebyggs på ett effektiv sätt.

Ett pedagogiskt stödsystem med antiplagiatfokus

URKUNDs automatiska dokumenthantering sparar, enligt de enkäter vi gör, mellan 2-3 timmar i veckan åt varje lärare under perioder med skriftliga inlämningar. Med 150.000 lärare som befintliga användare så innebär det en potentiell akademisk vinst för samhället på tiotals miljoner timmar årligen. Tid som läggs på planering, undervisning och handledning istället för på internetsökningar och manuella jämförelser.

Vi uppmuntrar lärare att dela analysen med sina elever på grund av den pedagogiska vinningen av detta. De likheter som upptäckts kan ges som feedback, eftersom de flesta likheter ofta beror på studentens bristande kunskap snarare än faktiska försök att plagiera.

URKUNDs gränssnitt är pedagogiskt och lättarbetat

Systemet är avsiktligt byggt för både vana och ovana datoranvändare och har därför mycket låga ingångströsklar. Vi fokuserar på det som är tjänstens kärna – att hitta och redovisa likheter på ett så överskådligt sätt som möjligt. URKUND används bäst genom att skribenterna skickar sina färdiga dokument till sina lärare via URKUND.

URKUNDs system gör alla sökningar och sammanställer en analysrapport som skickas vidare till läraren tillsammans med originaldokumentet och ger en omedelbar signal om det är något som bör kontrolleras vidare – redan innan
läraren själv har hunnit formulera någon som helst misstanke. I analysen visas dokument och källor bredvid varandra och alla stycken som uppvisat likheter med annan text redovisas tydligt när man ber om det.

URKUND leder skribenter i rätt riktning

De synpunkter vi får av den stora gruppen elever och studenter som har erfarenhet av URKUND är nästan uteslutande mycket positiva. Det visar sig dessutom att närvaron av URKUND i undervisningsmiljön gör att den stora majoriteten elever/studenter som aldrig avsiktligt skulle ta en otillåten genväg blir mer noggranna med att kontrollera sina källhänvisningar och citera och referera korrekt.

URKUND avgör inte om någon har fuskat

URKUND visar likheter, inte fusk. Utdrag ur de källor som har likheter med det granskade dokumentet visas till höger om det inskickade dokumentet för en enkel parallell granskning där läraren själv avgör om det finns en misstanke om att något otillåtet har skett under dokumentets tillkomst. Den granskningen kan mycket väl visa att det helt enkelt handlar om att ytterligare undervisning är nödvändig. I många fall bekräftar markeringarna att skribenten har förstått hur man skall citera och referera.

URKUND bidrar till att säkerställa hög kvalitet

En URKUND-licens löper i 12 månader och ger skolan obegränsad tillgång till systemet. Licensen kan starta när som helst under året, helt enligt kundens önskemål.

Med en URKUND-licens får skolan tillgång till:
– System för plagiatkontroll
– Informationsmaterial och manualer
– Kundsupport
– Ansvarig kontaktperson från URKUND
– Ett webbaserat system som inte kräver någon installation

 

URKUND finns integrerat i de flesta lärplattformar (LMS)

URKUND är mycket enkelt att använda via e-post men kan med fördel även användas tillsammans med den digitala lärmiljö som en skola redan har, eller planerar att införa. En integration med en befintlig lärplattform utökar det värde man redan får från en sådan utan att för den skull göra användandet mer komplicerat. Det finns redan nu integrationer till c:a 20 vanligt förekommande lärplattformar vilka gör användandet av URKUND till en ännu mer naturlig del av undervisningen och uppföljningen.

För att kommunicera mellan de olika systemen på bästa sätt har URKUND utvecklat en webbservice. Webbservicen gör vår tjänst tillgänglig för kommunikation mot de system som våra kunder önskar att integrera med. Kontakta oss för ytterligare information om hur du integrerar URKUND i din lärplattform.

Läs mer

Så fungerar det

Varje lärare får en personlig e-postadress som slutar på URKUND.se. Eleverna skickar sina arbeten via e-post till URKUNDadressen. När det når läraren är det redan kontrollerat mot URKUNDs tre centrala källområden; Internet, förlagsmaterial och URKUNDs arkiv med tidigare inskickade elevarbeten. URKUND presenterar sedan tydligt den information som läraren behöver för att avgöra om plagiering har förekommit.

Då allt som går via URKUND fungerar som framtida källa, kan elever inte låna ett färdigt arbete från en kompis på den egna skolan eller en grannskola. URKUND har en stark preventiv effekt, då eleverna vet att allt granskas.

Med URKUND ges naturliga tillfällen till samtal om plagiering, citatteknik, kritisk granskning av källor mm. Det är värdefull kunskap för eleverna inför framtida studier. Med URKUND kommer skolan snabbt in i ett effektivt arbete med fusk och plagiering.

Läs mer