En pålitlig partner i er dagliga verksamhet

Inom företagsvärlden används URKUND för att effektivt säkerställa dokuments ursprung och spåra texters spridning på t.ex. Internet. Ni får snabbt och enkelt reda på eventuella plagiat eller information om en texts förekomst i olika sammanhang. Låt URKUND bli en pålitlig partner i företagets dagliga verksamhet.

URKUND hjälper er med textkontroll

URKUND är den ledande och mest effektiva metoden för att fastställa dokuments ursprung och spåra texters spridning på t.ex. Internet. URKUND granskar snabbt alla slags dokument. De texter som du vill undersöka skickar du in via e-post. URKUND jämför dokumenten mot Internet och eventuella databaser och arkiv som du och ditt företag har behov av att använda som källmaterial. URKUND redovisar sedan eventuella likheter med det omfattande källmaterialet. Allt presenteras tydligt och med full information om källan.

Bygg företagets eget referensarkiv

URKUND samarbetar på den akademiska sidan med ledande kunskapsleverantörer, som PrioInfo, DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) och Iustus. Här återfinns vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, dagstidningsartiklar, uppslagsverk, böcker och databasmaterial etc. URKUND arbetar kontinuerligt med att skapa nya samarbeten.

Det finns därmed alla möjligheter för företagskunder att addera kundspecifika källor, som t.ex. interna databaser, till URKUNDs kontroll. URKUND genomför då en utredning för att bestämma om det går att utföra och de villkor som gäller.

Det är enkelt att börja använda URKUND

Välj mellan tre olika abonnemangsformer:
1. Kontroll av enstaka dokument
2. Abonnemang, 6 månader
3. Abonnemang, 12 månader

Som företagskund får ni en ansvarig kontaktperson från URKUND. URKUNDs system är webbaserat och kräver ingen installation.

Vill ni veta mer hur URKUND kan hjälpa just er?