Våra tjänster

URKUND är ett praktiskt hel-automatiskt textigenkänningsverktyg utvecklat för plagieringskontroll. Vi hjälper skolor, universitet och företag världen över att verifiera originaliteten i skrivet material. Vårt system kontrollerar automatiskt dokument mot webben, akademiska databaser och arkiv av tidigare mottagna dokument. Resultatet är en analys av eventuella likheter och spårning av originalkällorna.

Akademiska organisationer, skolor och företag runt om i världen använder URKUND som plagiatkontroll

URKUND hjälper till att förbättra utbildningskvaliteten genom att ge pedagogiskt stöd under skrivprocessen. Att använda ett automatiskt plagiatverktyg sparar tid som annars spenderas på att verifiera innehållet i skriftliga uppdrag, liksom att underlätta för t.ex. utgivare som vill kontrollera de texterna är autentiska.

Det är enkelt att börja använda URKUND. En licens löper i 12 månader och ger skolan obegränsad tillgång till systemet. Licensen kan starta när som helst under året, helt enligt kundens önskemål.

GRUNDSKOLA & GYMNASIUM

URKUND är Nordens ledande system för att upptäcka och förebygga plagiering. Tusentals skolor världen över använder URKUND och fördelarna med det helautomatiserade systemet som ett effektivt verktyg i utbildningen. Läs mer

UNIVERSITET & HÖGSKOLA

Högskolor och universitet över hela världen använder URKUND för att upptäcka och förebygga plagiering. Vår analys presenterar den information lärare och professorer behöver för att avgöra om en text innehåller plagiat på ett överskådligt sätt. Läs mer

FÖRETAG

URKUND är en pålitlig partner i er dagliga verksamhet. Systemet kontrollerar automatiskt skrivet material efter plagiat. Utöver våra källområden kan ni bygga upp ett eget arkiv med källor och databaser som är särskilt viktiga för just ert företag. Läs mer

Utbildning

En genomgång av URKUND och problemet med plagiering har en positiv effekt på den inledande användningsgraden. URKUNDs utbildning bidrar till att skapa medvetenhet om och insikt i problemet med plagiering och ger en god kunskap om systemet och olika funktioner. Utbildningstillfället blir en direkt skjuts in i användandet. För att tillgodose våra kunders olika behov erbjuder vi två olika former av utbildning.

Utbildning på plats

Vid URKUNDs utbildning på plats håller vår utbildningsledare genomgången hos kunden. Det är ett trevligt sätt att lära sig URKUND detaljerat och få svar på eventuella frågor. Det är dessutom ett bra tillfälle för interna diskussioner.

Utbildningen tar ca 2 timmar. Antal deltagare är valfritt, men från 15 personer upp till 100 personer passar utbildningsformen bra och gör att deltagarna kan få ut så mycket som möjligt av genomgången. Det enda som behövs är en PC med Internetuppkoppling, en PC-kanon och projektorduk samt en whiteboard.

Webbutbildning

URKUNDs populära webbutbildning är ett snabbt och effektivt sätt att lära mer om URKUND. Utbildningsledaren håller då genomgången live via webben över telefon. Fokus ligger på systemets olika funktioner.

Utbildningen pågår i ca 45 minuter och är anpassat för mellan 8 och 10 deltagare. Deltagarna kopplar via PC upp sig mot en gemensam konferensyta och ringer in till ett telefonnummer. Det enda som behövs är bredbandsuppkoppling, PC och telefon, antingen var och en eller en gemensam lösning.