Search Login

Vanliga frågor

Hitta svaren på de vanligaste frågorna om hur du använder Urkund.

Urkund är ett verktyg för text-matchning vars syfte är att upptäcka plagiering, främst i akademiska texter av studenter. Att skriva akademiska texter är i sig en konst och något som studenter behöver lära sig för att inte bli beskyllda för plagiering. Vår mission är att leverera ett snabbt, lättolkat och träffsäkert verktyg för utbildare så de kan upptäcka plagiat. Vår mjukvara visar inte bara potentiella textlikheter och misstänkt plagiat, utan den främjar även en diskussion kring praxis inom akademiska skrifter.

När ett dokument skickas in till Urkund jämförs texten med källor från Internet, en mängd akademiska publikationer och tidigare inskickat material. De mest relevanta källorna väljs ut och presenteras i en analysrapport som även visar en detaljerad vy över de paragrafer som kan innehålla likheter med de valda källorna samt signifikansen av dessa träffar.

Genom att använda vår mjukvara kan du förstärka det akademiska värdet på de dokument som dina studenter producerar. Studenterna lär sig samtidigt om rätt metoder för att skriva och producera akademiska texter.

Du behöver en s k analysadress för att kunna börja nyttja vår mjukvara. Varje analysadress hör till en individ som ska ta emot dokument för analys. För att en fakultetsmedlem ska kunna lägga upp en analysadress behöver de kontakta den som administrerar Urkund på sin institution.

När väl adressen är skapad kan du börja ta emot dokument för analys. Dokumenten kan bifogas i e-postmeddelanden som skickas till analysadressen eller genom en webb-baserad inkorg som man kommer åt via vår hemsida.

Studenter kan antingen skicka in ett dokument genom att bifoga det i ett e-postmeddelande som skickas till mottagarens analysadress eller genom att skapa ett konto på vår webb och ladda upp dokumentet där. Vanligtvis behöver studenter inte skapa något konto via webben för att skicka in dokument utan en analysadress är allt som behövs. Analysadressen hör till skolan eller läraren och det är dennes ansvar att meddela studenterna vilken adress dokumenten ska skicka in till.

I likhet med studenter så kan en lärare enkelt skicka in dokument genom att bifoga dem i ett e-postmeddelande som skickas till den egna analysadressen eller genom att ladda upp dem via den webb-baserade inkorgen som hör till lärarkontot.

I de flesta fall delas inte rapporten med studenterna. Läraren kan välja att gör så genom att exemplevis tillgängliggöra rapporten via en lärplattform som används eller genom att helt enkelt dela med sig av webblänken till själva rapporten. Vi på Urkund delar inte några rapporter med studenter då det är upp till läraren och de regler som finns på skolan.

När rapporten är klar skickas en webblänk till den i ett e-postmeddelande till den som äger analysadressen.

För de flesta är det tillräckligt att komma åt rapporten via dessa länkar men du kan även skapa en webb-baserad inkorg för att samla alla dina rapporter. När du först registrerar ett konto hos Urkund skickas instruktioner till hur du skapar en webb-inkorg. Skulle du sakna detta eller har tappat bort e-postmeddelandet, kontakta gärna vår support så hjälper vi dig att sätta upp en webb-inkorg.

Det finns fyra huvuddelar av en analysrapport:

Överst till vänster – Information om det inskickade dokumentet:
Här hittar du information om dokumentet som t.ex. vem som skickat in det, mottagaren, datumet som det mottogs, etc.

Överst till höger – Källor
Här listas de källor som identifierats som relevanta för den analyserade texten. De grupperas i tre kategorier:

Källor
Här finner du de källor med en eller flera signifikanta likheter med det analyserade dokumentet och som på grund av detta har valts ut som de mest relevanta för hela rapportens signifikans.

Alternativa källor
Här återfinns källor med en eller flera signifikanta likheter med det analyserade dokumentet men som inte inkluderats in den föregående kategorin. Den vanligaste anledningen till att de exkluderats är att paragraferna redan finns med från andra källor i den första kategorin.

Källor som inte använts
I denna kategori finner du källor som verkat signifikanta i ett första skede men sedan bedömts vara irrelevanta.

Nederst till vänster – Texten från det inskickade dokumentet
Här är den rena texten från det inskickade dokumentet som vårt system har rensat från all sorts formatering. Om det finns stora olikheter mellan originaldokumentet och denna text rekommenderar vi att du går igenom dokumentet för att hitta eventuella försök att kringgå sådana här analyser genom t.ex. att gömma bokstäver eller vilseledande formatering.

Nederst till höger – Texten från den paragraf som fått en träff i den valda källan
Här visas texten från källan som visar signifikanta likheter med den inskickade tillsammans med själva signifikansen i procent. Du ser även lite mer information om källan genom att ställa pekaren över. Du kan se mer information om analysrapportens olika delar i detta referensdokument.

I gränssnittet kan du enkelt komma åt en rundtur av rapporten genom att klicka på frågetecknet i det över högra hörnet. Du finner även en PDF-guide (den engelska versionen finns här) via Profil-menyn under Hjälp som du också hittar uppe i det högra hörnet.

Vårt språk är mångsidigt och det finns flera sätt att förmedla samma information. Med detta i åtanke så är det väldigt osannolikt att en student är den första att formulera en mening på ett specifikt sätt. Vi brukar ge rådet att alla träffar inte behöver vara plagiat utan att det är upp till läraren att göra den bedömningen med stöd av de träffar och källor som rapporten visar.

Urkund bör först och främst ses som ett verktyg för lärare att bedöma potentiella fall av plagiering och att det alltid är läraren och skolan som i slutändan beslutar vad som utgör plagiat.

Urkund har ett API som kan användas för att integrera systemet i de vanligaste lärplattformarna (LMS/VLE) samtidigt som listan med färdiga integrationer ständigt växer. De flesta av våra integrationer är sömlösa och kan enkelt styras från lärplattformen. Ansvaret att styra detta från plattformarna ligger hos skolan/läraren när uppgifterna skapas.

Lär mer som våra integrationer här.

En användare kan inte ta bort ett dokument från vårt system, oavsett om man använder Urkund som lärare eller student. Möjligheten att ta bort dokument är reserverad för vårt support-team. Vänligen notera att vår support endast tar bort dokument efter att institutionens Urkund-administratör har begärt detta. Om du vill ta bort ett inskickat dokument så ber vi dig ta kontakt med den som administrerar Urkund på din institution. Se då till att förse dem med dokumentets nummer.

Om en student lämnar in flera utkast av samma dokument från samma avsändare till samma mottagare så kommer de olika versionerna inte att användas om källor i analysen. Detta för att utesluta onödiga träffar då man vill lämna in flera utkast över tid då dessa inte ska ses som självplagiat. Däremot, om samma dokument lämnas in av två olika avsändare så kommer du se den använd som källa med träffar. Därför är det viktigt att noggrant gå igenom analysrapporten. Om den mottagande läraren själv använder sitt konto för att ladda upp / skicka in dokument åt sina studenter så kommer dessa att sökas av mot alla tidigare inlämnade dokument så att en lärare ska kunna hantera inlämningar och ändå kunna se träffar mellan uppgifterna.

Först och främst är det upp till läraren/professorn att bestämma vilka filformat som accepteras och som skickat till Urkund. Finns det inga riktlinjer stödjer Urkund följande format:  .doc, .docx, .xls, .xlsx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf, .pdf 2.0, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps, .odt, .odp, .ods, .tif, .tiff, .ps, .hwp, .zip (zip-filer stöds endast när du skickar via e-post och vissa integrationer) och .pages (4).

Dokument sparade i andra format kommer inte att tas emot av systemet och istället för en bekräftelse via e-post så skickas ett felmeddelande. Vänligen notera att dokument som skickas till Urkund inte får vara krypterade eller låsta för att analysen ska kunna utföras.

En fil kan bli avvisad från att skickas in till Urkund om filen innehåller mindre än 430 tecken och/ eller 20 ord. Urkund kan inte processa filer som inte möter dessa kriterier och därför kommer filen inte att skickas in för analys av text matchning. Urkund kan inte analysera bilder, länkar (kopierade eller delade), videos, inskannade dokument eller skyddade filer. Om en sådan fil skickas till Urkund kommer systemet automatiskt svara med ett mejl till avsändaren med information om att systemet inte stödjer dessa filer.

Dokument sparade i andra format kommer inte att tas emot av systemet och istället för en bekräftelse via e-post så skickas ett felmeddelande. Vänligen notera att dokument som skickas till Urkund inte får vara krypterade eller låsta för att analysen ska kunna utföras.

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.​