URKUND FAQ

Här har vi samlat de allra vanligaste förekommande frågorna om URKUND från er studenter. Om du inte hittar svar på just din fråga nedan så är du välkommen att kontakta URKUND Support så hjälper vi dig.

 1. Jag har skickat in mitt arbete till min lärare men jag har inte fått något bekräftelsebrev.
 2. Varför har jag fått två mottagningsbekräftelsemail från er? Ett som säger att dokumentet har kommit fram och ett annat där det står att dokumentet är nekat.
 3. Varför säger URKUND att min uppsats är ett plagiat?
 4. Vilka filformat stöds av URKUND?
 5. Varför finns inte iWork formatet .pages i listan över godkända filformat?
 6. Kan jag använda text som jag har skrivit tidigare, till exempel om jag byter skola eller när jag skriver en senare uppsats?
 7. Måste jag installera något på min dator för att kunna använda URKUND?
 8. Jag har fått ett e-postbrev från URKUND där det står att mitt dokument ”undantagits som jämförelseobjekt”. Vad innebär det?
 9. Om jag av misstag har klickat på länken i mottagningsbekräftelsen och därmed undantagit mitt dokument, kan jag återställa det då?
 10. Min lärare meddelar att han/hon inte har fått mitt dokument fast jag har fått ett bekräftelsebrev från URKUND.
 11. Går det att använda flera olika adresser när man skickar in olika versioner av ett dokument?
 12. Mina lärare delar på rättningsarbetet. Kan jag skicka mitt dokument till två analysadresser samtidigt?
 13. Jag har skickat fel version av mitt dokument till min lärare/examinator. Kan URKUND stoppa det så att jag kan skicka in rätt version?

1. Jag har skickat in mitt arbete till min lärare men jag har inte fått något bekräftelsebrev.

Normal leveranstid av bekräftelsebrev är c:a 15-20 minuter eftersom e-postbrevet och dokumentet genomgår en serie kontroller innan det godkänns. Under vissa omständigheter kan utskicket dröja längre, inte nå fram till avsändaren eller inte skickas alls.

Saknar du en mottagningsbekräftelse efter 20 minuter gör så här:
– Kontrollera först att e-posten skickades till rätt analysadress och att det fanns ett bifogat dokument.
– Kontrollera URKUNDs Driftsinformation
– Kontakta kundtjänst

Notera att om du använder Microsoft Hotmail eller Googles Gmail så kan dessa klienter skicka post där dokument du bifogat omvandlas till nedladdningslänkar istället och någon fil skickas aldrig till oss. Båda dessa klienter har fortfarande möjlighet att skicka filer som vanligt men det kan vara bra att kontrollera att de inte gör egna automatiska inställningar.

 


 

2. Varför har jag fått två mottagningsbekräftelsemail från er? Ett som säger att dokumentet har kommit fram och ett annat där det står att dokumentet är nekat.

Det beror på att du faktiskt har skickat fler än en fil till URKUND. Den vanligaste orsaken är att mailklienten har en automatisk signatur med en bild eller ett så kallat ”visitkort”. Denna räknas som en separat fil när mailet kommer fram till oss och varje fil får en egen mottagningsbekräftelse; dokumentet tas emot men bildfilen nekas.

 


 

3. Varför säger URKUND att min uppsats är ett plagiat?

I URKUNDs olika gränssnitt visas procentsatser och färger men ingen av dessa betyder, under några som helst omständigheter, att vi anser att ett kontrollerat dokument innehåller plagierad text. Vad URKUND gör är att visa likheter mellan den granskade texten och de källor som vi indexerar och dessa likheter, som han ha goda skäl, bedöms sedan av den granskande läraren eller examinatorn som därefter agerar enligt de regler och riktlinjer som gäller för den egna organisationen.

 


 

4. Vilka filformat stöds av URKUND?

URKUND stödjer följande filformat:  .doc, .docx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps, .odt

 


 

5. Varför finns inte iWork formatet .pages i listan över godkända filformat

Tyvärr finns ännu inte stöd för konvertering av Apples .pages format men så fort det är tekniskt möjligt kommer vi att införa det.

 


 

6. Kan jag använda text som jag har skrivit tidigare, till exempel om jag byter skola eller när jag skriver en senare uppsats?

Alla källor i en text, oavsett om du själv är författaren, skall redovisas. Kontakta din lärare eller handledare för mer information om hur detta går till.

 


 

7. Måste jag installera något på min dator för att kunna använda URKUND?

Nej, du behöver bara skicka vanlig e-post.

 


 

8. Jag har fått ett e-postbrev från URKUND där det står att mitt dokument ”undantagits som jämförelseobjekt”. Vad innebär det?

När man skickar in ett dokument till en URKUNDadress så får man automatiskt en mottagningsbekräftelse skickad till sig via e-post. I detta brev finns en länk som man kan klicka på för att undanta det inskickade dokumentet som framtida källa i URKUNDs system. Om man har klickat på länken så får man ett brev från URKUND där det bekräftas att dokumentet undantagits som jämförelseobjekt. Observera att detta inte innebär att dokumentet inte kommer att kontrolleras eller arkiveras.

 


 

9. Om jag av misstag har klickat på länken i mottagningsbekräftelsen och därmed undantagit mitt dokument, kan jag återställa det då?

Ja, klicka på länken i mottagningsbekräftelsen igen så återgår ditt dokument till sökbart index.

 


 

10. Min lärare meddelar att han/hon inte har fått mitt dokument fast jag har fått ett bekräftelsebrev från URKUND.

Möjliga förklaringar:
– Du kan ha skickat till en annan lärares analysadress hos URKUND. Kontrollera vilken adress som stod i e-postbrevet du skickade.
– Läraren kan ha förlorat brevet. Din lärare har dock alltid möjlighet att ta emot ditt dokument genom sin personliga webbaserade inkorg för URKUND-post tillgänglig via www.urkund.se när man loggat in.
– Ett fel kan ha uppstått på vägen mellan URKUND och din lärare. Visa/vidarebefordra ditt bekräftelsebrev till din lärare så kan han/hon ta kontakt med URKUNDs support.

 


 

11. Går det att använda flera olika adresser när man skickar in olika versioner av ett dokument?

Ja, men det kommer att resultera i att det blir träff i tidigare versioner som skickats in från den första adressen. Undvik detta om möjligt.

 


 

12. Mina lärare delar på rättningsarbetet. Kan jag skicka mitt dokument till två analysadresser samtidigt?

Ja, men båda mottagarna kommer att få en rapport som meddelar 100% överensstämmelse med ditt eget dokument. Denna träff kan dock stängas av när analysen granskas i detalj.

 


 

13. Jag har skickat fel version av mitt dokument till min lärare/examinator. Kan URKUND stoppa det så att jag kan skicka in rätt version?

URKUND är helt automatiserat och ett dokument som går in i systemet kan inte stoppas innan det har levererats. Ofta har mottagaren redan fått rapporten när man upptäcker att fel version har skickats in. Prata med din lärare/examinator och förklara vad som hänt.