URKUND för studenter

 Genom att du som student använder URKUND kan ingen otillbörligen använda sig av ditt arbete. Systemet har en kontrollerande och preventiv verkan och medför att det blir mycket svårt att plagiera ditt material utan att det upptäcks.

 

URKUND skyddar din upphovsrätt

De vanligaste ärendena hos Sveriges högskolors disciplinnämnder berör fusk genom plagiering av uppsatser, hemskrivningar och rapporter. Det här är ett allvarligt problem som har ökat i omfattning under senare år, kanske främst på grund av förbättrade möjligheter att sprida och hämta utbildningsrelaterat material via Internet.

Många lärosäten har uppmärksammat problemet med plagiering och vidtagit åtgärder som att använda URKUND.  Genom att du som student använder URKUND kan ingen otillbörligen använda sig av ditt arbete. Dessutom bidrar URKUND till bättre likabehandling av studenter då allas arbeten kontrolleras på lika villkor.

Dokumentuppladdning

Det är enkelt att ladda upp sina dokument till URKUND. Följ länken nedan till inloggningssidan för att logga in.

Ladda upp dokument till URKUND

URKUND FAQ

Här har vi samlat de allra vanligaste förekommande frågorna om URKUND från er studenter.

URKUND FAQ

Vill du läsa mer om hur du kan undvika att plagiera?

Det är lätt att frestas eller kanske skall man säga luras att falla i fällan och hamna i den situationen att man plagierar, även om detta inte var avsikten då man började med uppsatsen. Det kan bero på flera saker. Slarv och osäkerhet kring vad som är tillåtet och vad som inte är det, kan nog vara de främsta anledningarna.

För att hjälpa elever, studenter och lärare att undvika misstag när texter skall behandlas så har vi tagit fram en skrift som beskriver vad plagiat är. Det är fritt att ladda ner och använda inom skolor och organisationer som är anslutna till URKUND.

Ladda ner vår Plagiathandbok