Om företaget

URKUND från starten till idag

Vi på URKUND har utvecklat vår pedagogiska text-matchning system, med fokus på plagiatkontroll, sedan 1999. Idag är vi ledande på den nordiska marknaden för text-igenkänning och har en global kundbas med använder i över 70 olika länder. Vi brinner för det vi gör och varje år hjälper vi över tre miljoner studenter att upprätthålla hög kvalitet och integritet i sitt akademiska arbete.

URKUND utvecklas av Stockholm-baserade Prio Infocenter AB, vilka sedan 2018 ägs av private equity-fonden Procuritas Capital Investors VI. Tillsammans med Procuritas har vi påbörjat en spännande resa där ökad tillväxt genom global expansion ligger till grund. Som en investering i framtiden kommer organisationen att stärkas ytterligare för att de nya målen, med organisk tillväxt och produktinnovation som fokus, ska uppnås.

Mångfald, både i termer av bakgrund och kompetens, är väldigt viktigt för oss. Bland våra 20 anställda har vi sju olika nationaliteter. Vi leds av devisen att mångfald, i alla led, stimulerar kreativitet och innovativa lösningar. Detta är även nyckeln i vår ambition att ta oss an internationella marknader genom att agera lokalt.