URKUNDs källområden

URKUND jämför inskickade dokument med material från tre centrala källområden: Internet, förlagsmaterial och studentmaterial. Alla källområden förändras och växer vilket innebär att inget system kan vara heltäckande på något källområde. Vi lägger därför stora resurser på att göra relevanta urval av källor inom de olika källområdena.

Internet

Ett av URKUNDs centrala källområden är Internet. Det finns miljarder med olika sidor på Internet med olika innehåll; allt från material som publicerats av universitet och högskolor till myndighetsmaterial, pressartiklar, böcker, referensarbeten och mycket mer. Det finns också specifika fuskplatser online med färdigt material.

En mängd material som är tillgängligt online ligger bakom lösenordsskydd. Därmed finns det en stor mängd material på Internet som inte kan hittas om man använder vanliga sökmotorer. Här ligger URKUNDs styrka, som lyckas hitta originalkällan trots dessa hinder.

Förlagsmaterial

URKUND samarbetar med ett antal ledande informationsleverantörer som DIVA (Digital Scientific Archive), Iustus, Nationalencyklopedin, Historiska Media, Kumlatofta förlag, Leopard förlag, MBM Förlag, Nordiska Ministerrådet, Remus förlag, SERUM, Sine Metu Productions, SLFF, Stockholm University Press, Volante, Bookhouse Publishing, Bromberg Bokförlag AB, Casewood Publikationer, Folkuniversitetet Akademiska Press, Förlag1, Förlags AB Björnen, I.C at Once, Kabusa Förlag, Langenskiöld, BL-info and Björn Lundén Information AB.

Det innebär att en mängd förlagsmaterial ingår i URKUNDs kontroller. Här återfinns vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, dagstidningsartiklar, uppslagsverk, böcker och databasmaterial etc. URKUND arbetar kontinuerligt med att skapa nya samarbeten. Det finns alla möjligheter för kunder att addera kundspecifika källor, som t.ex. interna databaser, till URKUNDs kontroll.

Studentmaterial

URKUNDs system fungerar så att de dokument som studenter vid urkundanslutna lärosäten kontinuerligt skickar genom URKUNDs system arkiveras för att kunna användas som framtida källmaterial. Detta innebär att det skapas ett övergripande källunderlag som på sikt omöjliggör den vanligaste formen av plagiering, den där studenter återanvänder tidigare studenters arbeten. Det stora och växande antalet lärosäten som anslutit sig till URKUNDs system innebär att detta material är mycket omfattande.

Verktyg där lärarna själva laddar upp studenternas dokument för kontroll kommer aldrig att få någon större omfattning av detta material. Arbetsinsatsen som krävs för att ladda upp dokumenten medför att endast de dokument som misstänks vara plagiat, och eventuella dokument som valts ut för stickprovskontroll, kommer att laddas upp. Med URKUNDs system innebär det inget extra arbete att låta alla studenter skicka sina dokument genom systemet. Omfattningen av detta källmaterial kommer därför att vara mycket stort.