Lösningen på problemet med plagiat

URKUND är ett automatiskt textigenkänningssystem för att upptäcka, förebygga och hantera plagiering. Vi brinner för att hjälpa skolor, universitet och företag att förbättra sin akademiska höjd på skrivet material och har gjort det i snart 20 år.

Så här fungerar URKUND

I korthet kan URKUNDs analysprocess delas in i fyra olika steg

Studenterna skickar sina dokument till sina lärare via e-post eller genom institutionens befintliga lärplattform. URKUND kräver ingen programinstallation, varken för studenter eller lärare.

Dokumenten analyseras mot innehållet i URKUNDs tre källområden: Internet, Förlagsmaterial och Elev/Studentmaterial. Inget urval görs, alla dokument kontrolleras vid varje inlämningstillfälle.

Om något i dokumentet uppvisar likheter med innehållet i källorna så flaggar systemet för eventuellt plagiat. Även parafrasering och användning av synonymer upptäcks.

En analysöversikt genereras och skickas med e-post till berörd lärare. Analysöversikten presenterar den information som läraren behöver för att avgöra om plagiering förekommit.

FÖRDELARNA MED ATT ANVÄNDA URKUND

Att använda ett automatiskt textigenkänningsverktyg som URKUND kommer med många fördelar. Förutom att spara värdefull tid och resurser, finns det bevisade förebyggande effekter och pedagogiska aspekter med systemet.

Stark preventiv effekt

De viktigaste åtgärderna mot plagiering är de som skapar preventiva effekter, dvs de som förhindrar att plagiering överhuvudtaget förekommer. Att införa ett system som URKUND talar på ett tydligt sätt om att plagiering inte är tillåtet och att man har resurser för att bemöta problemet.

Att URKUND kontrollerar samtliga inskickade dokument skapar en preventiv effekt genom att studenterna vet att det inte finns någon möjlighet att deras dokument undgår kontroll. Verktyg som endast kontrollerar arbeten när lärare misstänker plagiat eller vid stickprovskontroller skapar inte denna preventiva effekt.

URKUND kontrollerar material från alla relevanta källområden. Det innebär att det inte finns några säkra områden att plagiera ifrån, något som ytterligare förstärker den preventiva effekten.

Pedagogiska aspekter

Det är viktigt att klargöra att URKUND inte är en pedagogisk metod. Man kan använda vilken pedagogisk metod man vill och samtidigt använda URKUND. Det finns inget motsatsförhållande.

Genom att använda URKUND som ett läroverktyg kan problem relaterade till plagiering lösas utan en förändring av befintliga undervisningsmetoder. Vi rekommenderar lärare att dela URKUNDs analys med sina studenter eftersom studenterna då får konkret feedback på hur de hanterar referenser och citering.

Närvaron av URKUND i undervisningsmiljön gör att den stora majoriteten elever som aldrig avsiktligt skulle ta en otillåten genväg blir mer noggranna med att kontrollera sina källhänvisningar och citera och referera korrekt.

Prova analysverktyget

Nyfiken på hur URKUNDs analysverktyg faktiskt fungerar? Ta gärna en titt på en exempelrapport i vår analysmiljö.

URKUNDs källområden

För att bevisa att en text har plagierats är den största svårigheten att hitta originalkällan till innehållet. URKUND jämför inskickade dokument med material från tre centrala källområden: Internet, förlagsmaterial och studentmaterial.

Alla källområden förändras och växer vilket innebär att inget system kan vara heltäckande på något källområde. Vi lägger därför stora resurser på att göra relevanta urval av källor inom de olika källområdena.

Läs mer

När är det ett plagiat?

Att plagiera innebär att man skriver av från en annan persons verk och använder avskriften som om det vore sitt eget verk, utan att markera citat eller ange källa. (SAOB, band 20). Det krävs tid och resurser för att kontrollera plagiering, något som de allra flesta lärare har ont om.

Att plagiering är svårt att kontrollera är ett problem i sig, men bara om man är överens om att plagiering är fel i grunden.

URKUND från starten till idag

Tjänsten URKUND ägs och vidareutvecklas av Prio Infocenter AB. PrioInfo är ett företag med över 25 års erfarenhet av informationsintensiva verksamheters behov.

URKUND föddes ur den akademiska världen hösten 1999. Några lärare kom på idén att skapa en webbaserad tjänst som skulle hjälpa dem att hitta studenters fusk och plagiering. PrioInfo äger och förvaltar plagiatkontrolltjänsten URKUND sedan 2005.

PrioInfo har genom åren försett bibliotek, universitet, högskolor, apotek, företag och organisationer i Norden med databaser, e-böcker och andra elektroniska resurser. Den gemensamma nämnaren för dessa kunder har varit deras olika former av informationsbehov.

Läs mer

Vill du veta mer om plagiatkontroll?

För att hjälpa elever, studenter och lärare att undvika misstag när texter skall behandlas så har vi tagit fram en skrift som beskriver vad plagiat är. Det är fritt att ladda ner och använda inom skolor och organisationer som är anslutna till URKUND.

Ladda ner vår Plagiathandbok.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Urkund clients world map

Ett antiplagieringssystem för världens lärosäten

Våra kunder finns främst inom utbildningsväsendet och idag använder majoriteten av Sveriges universitet och högskolor URKUND för att effektivt upptäcka och förebygga plagiering. Även på grund- och gymnasieskolor i Sverige är URKUND det ledande antiplagieringssystemet och väl använt och omtyckt bland elever, lärare och skolledare – fler än 800 av Sveriges grundskolor använder URKUND idag.

Inom företagssektorn används URKUND för att effektivt säkerställa dokuments ursprung och spåra texters spridning på t.ex. Internet. URKUND fungerar som en pålitlig partner i företagets dagliga verksamhet.

Våra kunder finns representerade i hela världen med fokus på Nordens länder samt i Europa.