Search Login

Berättelsen om Urkund

Vi tror att världen drivs framåt av originalitet och nytänkande.

Vår historia

Vår historia börjar i ett svenskt klassrum under den senare delen av 90-talet. Sverige hade då legat i framkanten av digitaliseringstrenden vilket började märkas även i utbildningen. Paul Krugman kom att säga att “allt som kan digitaliseras, kommer att digitaliseras – och kopieras”. Detta var alltså utmaningen, att allt fler använde sig av kopierade texter i sina inlämningsuppgifter och uppsatser. Frustrationen hos lärarna växte allt eftersom de behövde lägga allt mer tid på att avfärda plagiat. Tid som är bättre investerad i att hjälpa studenter, förbereda föreläsningar eller forska.

Problemet ledde till en intressant tanke: om vi nu skapat verktyget för att enklare kunna fuska, borde vi då inte kunna använda samma teknologiska framsteg till att förebygga fusket.

Att inte ta plagiering på allvar var inte ett alternativ. Oavsett om plagieringen var oavsiktlig eller ej påverkar det individers utbildning och möjlighet till utveckling på ett negativt sätt.

Så när vi gick in i ett nytt Millenium så satte teamet med lärare och utvecklare igång med att utveckla det som idag är Urkund – ett automatiskt system som kontrollerar om en text innehåller kan misstänkas innehålla plagiat.

Så här två decennier senare hjälper mjukvaran lärare över hela världen att förebygga plagiering på ett pedagogiskt sätt. Det hjälper studenter att lära sig hur man arbetar med referenser, hur man förhåller sig till normer inom forskning och  hur man utvecklar sin förmåga till nytänkande – snarare än att kopiera andra. Går vi tillbaka till den ursprungliga utmaningen så låter mjukvaran lärare fokusera på lärandet genom att få en del av arbetet gjort. Vi på Urkund väljer att se det bästa i människor och tror på en coachande ansats istället för en som dömer och straffar för att förebygga plagiering. Vi vill helt enkelt bidra till en värld som värdesätter originalitet och nytänkande.

Längs med vägen har vi lärt oss att alla textmatchningsverktyg inte är godartade, en del används till och med av oseriösa aktörer som letar efter genvägar. Vår filosofi har dock förblivit oförändrad. Vi vill vara den coach som såväl lärare och studenter behöver. En coach som hjälper lärare att lära ut och studenter att lära sig. En coach som hjälper forskare att ligga i framkant. En coach som hyllar akademisk integritet och lyfter fram nytänkande.

Urkund idag

Vår resa fortsätter nu två decennier senare. Mer människor tar problemet med plagiering på allvar och ser detta som en hörnsten inom akademisk integritet. Behovet bara ökar och idag tjänar vi en växande skara kunder över hela världen. Från grundskolor till forskarutbildningar, från den akademiska världen till privata företag, så fortsätter vår resa att främja nytänkande.

En kort beskrivning av Urkund
Urkund, som utvecklas av Ouriginal, stöttar akademiska lärosäten, sekundärskolor och företag i deras institutionella effektivitet och kvalitetsarbete genom att erbjuda ett helautomatiskt system för att kontrollera originaliteten i texter och att förebygga plagiering. Ouriginal grundades år 2020 genom sammanslagningen av PlagScan och Urkund. Med mer än 30 år av samlad expertis är Ouriginal idag ett uppskattat system för plagiatkontroll hos tusentals lärare och läroanstalter världen över. Företaget har sitt huvudsäte i Stockholm, Sverige med ytterligare kontor i Köln, Tyskland, och Saint Louis, USA. Ouriginal möter sina kunders behov i länder över hela världen.

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.​