acrobat reader 50x50

Upphandling av lärplattform

Vid upphandling av lärplattform eller lärportal (även kallat Learning Management System – LMS eller Virtual Learning Environment - VLE) så är det viktigt att ni väljer en plattform som har en bra integration med URKUND. Ibland efterfrågar man i upphandlingsunderlaget enbart en koppling till URKUND men det finns en del frågor man bör ställa så att arbetsflödet blir smidigt.

- Har lärplattformen en integration som är godkänd av URKUND?

- Vilken version av URKUNDs API används i integrationen? (URKUNDs senaste version är 1.3.1).

- Används alla funktioner som URKUNDs API erbjuder eller har man valt att utesluta någon resurs i APIet?

 - När gjordes den senaste uppdateringen av integrationen?

 - Finns det möjlighet för lärarna att göra en "manuell" hämtning av plagiatrapporten?

 - Är integrationen ”native” eller ”plug-in” (native ger oftast, men inte alltid, en mer ”sömlös” användarupplevelse än plug-in).

 - Saknas någon funktionalitet eller är funktionaliteten annorlunda på något sätt då man skapar en uppgift med URKUND aktiverat jämför med när man skapar en uppgift utan URKUND aktiverat?

 - Kan lärarna använda sina egna användarkonton i integrationen eller måste ett nytt användarkonto sättas upp? Det är en enklare övergång om lärarna använder sina personliga användarkonton i jämförelse med att de måste använda ett nytt, centralt användarkonto. Om ett centralt användarkonto används för skolan kommer också URKUND att ha begränsade möjligheter att ge lärarna och studenterna support eftersom alla dokument går in på ett och samma användarkonto. Kopplingen mellan lärare och student blir också mer otydlig. URKUND har också begränsade möjligheter att rapportera statistik till skolorna. Ytterligare en nackdel med ett centralt användarkonto istället för användarnas personliga är att lärarna då inte kan logga in på URKUNDs hemsida för att hämta plagiatrapporter. Detta är viktigt om lärplattformen skulle få tillfälliga driftstörningar och kopplingen mellan URKUND och lärplattformen skulle gå ner. I de fall lärplattformen lider av tillfälliga driftstörningar kan plagiatkontroller ändå göras direkt i URKUND om integrationen är gjord så att lärarna använder sina egna personliga användarkonton.

- URKUND har sedan flera år tillbaka stöd för SSO (Single Sign-on). Vi är anslutna till många olika federationer i många olika länder. I Sverige är vi anslutna både till SWAMID och till Skolfederation. Det som är praktiskt med detta är att skolor som är anslutna kan loggas in automatiskt både i själva rapporten och i URKUNDs system. Vid de skolor som är anslutna kan också användarkonton på URKUND skapas per automatik då användare går mot URKUNDs inloggning genom att vi kan se vilka rättigheter respektive användare skall ha. Om också elever är anslutna till skolans IDP (IDentity Provider) via Skolfederation så kommer eleverna att kunna komma in på URKUND och se vilka uppgifter som finns sparade. Många skolor har idag också önskemål om att kunna låsa ner delar av rapporten bakom inloggning så att man exempelvis inte kan ladda ned källor till träffar i vårt arkiv om man inte är inloggad. Detta är dels ett led i ökad säkerhet för information i URKUND, dels för att många lärare vill kunna dela analysen med eleverna. Om rapporten är olåst kommer de att kunna ladda ned sina kamraters uppsatser om det visar sig ha blivit formaliaträffar uppsatserna emellan (vilket inte sker så sällan). Mer funktion byggs också in bakom inloggning i URKUND eftersom vissa nya funktioner kräver individuella inställningar. För att SSO och funktionalitet som ligger bakom inloggning skall fungera måste integrationen vara byggd så att man använder individuella användarkonton i integrationen.

- Tillkommer några avgifter utöver licenskostnaden för URKUND för att använda integrationen? Företaget bakom den upphandlade lärplattformen kan kräva avgift för support eller aktivering av integrationen.

- Be alltid att få en beskrivning av hur integrationen fungerar.

Står ni inför en upphandling av lärplattform? Hör gärna av er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., vissa av svaren på ovan frågor kan vi ge er direkt.

Kontakta oss

   URKUND
        Box 3217  
        10364 Stockholm
        Sverige

   Sales: +46 8 738 52 00
   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

   Support: +46 8 738 52 10
   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

   +46 8 738 47 50

Besök oss

gustavslundsv135

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

© 2005 URKUND / Prio Infocenter AB. All Rights Reserved.