acrobat reader 50x50

URKUND Plagiatkontroll

iStock 000047453542XLarge med-urkundrapport morkare-skarm

URKUND - ett pedagogiskt stödsystem med antiplagiatfokus

URKUNDs automatiska dokumenthantering sparar, enligt de enkäter vi gör, mellan 2-3 timmar i veckan åt varje lärare under perioder med skriftliga inlämningar. Med 150.000 lärare som befintliga användare så innebär det en potentiell akademisk vinst för samhället på tiotals miljoner timmar årligen. Tid som läggs på planering, undervisning och handledning istället för på internetsökningar och manuella jämförelser.

URKUNDs gränssnitt är pedagogiskt och lättarbetat

Systemet är avsiktligt byggt för både vana och ovana datoranvändare och har därför mycket låga ingångströsklar. Vi fokuserar på det som är tjänstens kärna – att hitta och redovisa likheter på ett så professionellt sätt som möjligt. URKUND används bäst genom att skribenterna skickar sina färdiga dokument till sina lärare via URKUND. URKUNDs system gör alla sökningar och sammanställer en analysrapport som skickas vidare till läraren tillsammans med originaldokumentet och ger en omedelbar signal om det är något som bör kontrolleras vidare – redan innan
läraren själv har hunnit formulera någon som helst misstanke. I analysen visas dokument och källor bredvid varandra och alla stycken som uppvisat likheter med annan text redovisas tydligt när man ber om det.

Det är inte URKUND som bestämmer om någon har fuskat

URKUND visar likheter, inte fusk. Utdrag ur de källor som har likheter med det granskade dokumentet visas till höger om det inskickade dokumentet för en enkel parallell granskning där läraren själv avgör om det finns en misstanke om att något otillåtet har skett under dokumentets tillkomst. Den granskningen kan mycket väl visa att det helt enkelt handlar om att ytterligare undervisning är nödvändig. I många fall bekräftar markeringarna att skribenten har förstått hur man skall citera och referera.

URKUND leder skribenter i rätt riktning

De synpunkter vi får av den stora gruppen elever och studenter som har erfarenhet av URKUND är nästan uteslutande mycket positiva. Det visar sig dessutom att närvaron av URKUND i undervisningsmiljön gör att den stora majoriteten elever/studenter som aldrig avsiktligt skulle ta en otillåten genväg blir mer noggranna med att kontrollera sina källhänvisningar och citera och referera korrekt.

integrationspartners

URKUND gillar samarbete!

URKUND samarbetar med flera författare, förlag och informationsleverantörer och kan integreras sömlöst i ett fyrtiotal olika system för utbildningsadministration. Med integrationen
blir användningen av ett antiplagiatsystem som URKUND så enkel som den bara kan bli.

URKUND är, faktiskt, det bästa som finns

I Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlins återkommande utvärdering av antiplagiattjänster visade sig URKUND vara det system som med god marginal hittade flest av de likheter som fanns i de testade dokumenten.

Kontakta oss

   URKUND
        Box 3217  
        10364 Stockholm
        Sverige

   Sales: +46 8 738 52 00
   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

   Support: +46 8 738 52 10
   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

   +46 8 738 47 50

Besök oss

gustavslundsv135

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

© 2005 URKUND / Prio Infocenter AB. All Rights Reserved.